Giấy in màu, in hóa đơn Giấy in màu, in hóa đơn
10/10 40789126 bình chọn
Giấy in màu, in hóa đơn
Văn phòng phẩm
Công cụ - Dụng cụ
Sản Phẩm
Giấy cộng khổ - Liên Sơn 37mm x 30M
Mã sản phẩm: 10104012
Đơn giá: 3.000 đ / Cuộn
Giấy cộng khổ - Liên Sơn
Mã sản phẩm: 10104016
Đơn giá: 3.600 đ / Cuộn
Giấy in liên tục Liên Sơn (2-5 liên) Impression - 210mmx279mm
Mã sản phẩm: 10104011
Đơn giá: 321.000 đ / Thùng
Giấy in  liên tục Liên Sơn (2-5 liên) Impression - 240mmx279mm
Mã sản phẩm: 10104010
Đơn giá: 374.500 đ / Thùng
Giấy cộng khổ  - Liên Sơn
Mã sản phẩm: 10104018
Đơn giá: 16.800 đ / Cuộn
Giấy cộng khổ  - Liên Sơn
Mã sản phẩm: 10104017
Đơn giá: 14.400 đ / Cuộn
Giấy in vi tính liên tục - Liên Sơn 2-5 liên Impression,380mmx279mm
Mã sản phẩm: 10104009
Đơn giá: 588.500 đ / Thùng
Giấy in vi tính liên tục - Liên Sơn super White 210mmx279mm
Mã sản phẩm: 10104008
Đơn giá: 155.150 đ / Thùng
Giấy in vi tính liên tục - Liên Sơn super White 240mmx279mm
Mã sản phẩm: 10104007
Đơn giá: 176.550 đ / Thùng
Giấy in vi tính liên tục - Liên Sơn super White 380mmx279mm
Mã sản phẩm: 10104006
Đơn giá: 283.550 đ / Thùng
Giấy in vi tính liên tục 1 liên Special- Liên Sơn 380mmx279mm
Mã sản phẩm: 10104003
Đơn giá: 374.500 đ / Thùng
Giấy nhiệt Liên Sơn 57mm x 50M
Mã sản phẩm: 10104020
Đơn giá: 9.600 đ / Cuộn
Giấy Bìa màu Thailand - A3 180Gsm màu Xanh dương
Mã sản phẩm: 10103009
Đơn giá: 75.873 đ / Xấp
Giấy Bìa màu - Kosaka
Mã sản phẩm: 10103003
Đơn giá: 60.200 đ / Xấp
Giấy bìa sần vân cao cấp Pgrand - A4 230Gsm
Mã sản phẩm: 10103021
Đơn giá: 78.750 đ / Xấp
Giấy Bìa trắng Pgand A4 - 180 Gsm 100 tờ/xấp
Mã sản phẩm: 10103022
Đơn giá: 41.750 đ / Xấp
 Giấy Bìa màu Pgrand - A4 160Gsm màu xanh dương
Mã sản phẩm: 10103014
Đơn giá: 38.520 đ / Xấp
Giấy Bìa màu Thailand - A4 180Gsm màu xanh lá
Mã sản phẩm: 10103005
Đơn giá: 32.500 đ / Xấp